CCNA và các nội dung được đề cập trong khóa học

Go down

CCNA và các nội dung được đề cập trong khóa học

Post  tieuvu on Thu May 11, 2017 10:55 am

Đối với những người theo đuổi sự nghiệp làm việc với các thiết bị chuyển mạch và định tuyến mạng, Cisco Certified Network Asociate (CCNA) là một chứng chỉ bắt buộc phải có. CCNA mang đến cho các chuyên gia các kĩ năng cần thiết nhằm đảm bảo việc định tuyến và đảm bảo hoạt động của hệ thống luôn ở mức cao nhất về chất lượng và hiệu quả
Quản trị viên CCNA là những người chịu trách nhiệm hàng đầu trong việc thực hiện các nhiệmvụ thiết yếu như cài đặt, cấu h́nh, đồng bộ, xử lư sự cố và phân tích vấn đề, xác thực kết nối với các trang từ xa, giảm thiểu nguy cơ mất an ninh đồng thời nâng cao hiệu suất của toàn hệ thống. Đồng thời, quản trị viên cũng sẽ có hiểu biết về các công nghệ như kiểm soát truy cập ACL, VLAN và các giao thức định tuyến khác.
Các chuyên gia CNTT mong muốn chuyên môn hóa khả năng của ḿnh trong một mô h́nh mạng cỡ trung sẽ t́m thấy chứng chỉ CCNA Routing & Switching phù hợp với nhu cầu của ḿnh
Chương tŕnh đào tạo CCNA Routing & Switching
HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG DỮ LIỆU IP
• Nghiên cứu mạng IP (mạng Internet, mạng Intranet, mạng doanh nghiệp)

• Nghiên cứu mục đích và chức năng của các thiết bị mạng khác nhau như Router, Switch, Hub.

• Nghiên cứu được mục đích và hoạt động cơ bản của giao thức trong mô h́nh OSI và TCP/IP.
• Phân tích được lưu lượng dữ liệu qua lại giữa hai máy trạm trong mạng.
• Nghiên cứu môi trường truyền dẫn, dây cáp, port, và connector để kết nối các thiết bị mạng.

CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH MẠNG LAN
• Nghiên cứu công nghệ và phương pháp kiểm soát truy cập trong môi trường truyền cho mạng Ethernet
• Nghiên cứu các khái niệm cơ bản về chuyển mạch và hoạt động của thiết bị chuyển mạch Cisco.
• Cấu h́nh và kiểm tra cấu h́nh khởi tạo của switch bao gồm cả quản lư truy cập từ xa.
• Nghiên cứu các công nghệ hỗ trợ chuyển mạch.
• Nghiên cứu VLAN và việc định tuyến giữa chúng.

ĐỊA CHỈ IP (IPv4/ IPv6)
• Nghiên cứu các hoạt động và sự cần thiết của việc sử dụng địa chỉ IP private và public trong IPv4
• Nghiên cứu cách sử dụng IPv6 để đáp ứng yêu cầu trong một môi trường mạng LAN / WAN.
• Nghiên cứu được các cơ chế phân chia IPv4 bằng cách sử dụng VLSM và Summary để đáp ứng yêu cầu trong một môi trường mạng LAN / WAN.
• Nghiên cứu các yêu cầu công nghệ để IPv6 có thể kết hợp với IPv4 như dual stack
• Nghiên cứu địa chỉ IPv6, xây dựng mạng IPv6


IP ROUTING TECHNOLOGIES
• Nghiên cứu các khái niệm cơ bản định tuyến
• Nghiên cứu quá tŕnh khởi động của thiết bị định tuyến chạy Cisco IOS
• Cấu h́nh và xác thực bằng cách sử dụng CLI để cấu h́nh cơ bản Router
• Cấu h́nh và kiểm tra t́nh trạng hoạt động interface của thiết bị, serial và Ethernet
• Kiểm tra cấu h́nh router và kết nối mạng
• Cấu h́nh và kiểm tra cấu h́nh định tuyến cho định tuyến tĩnh hoặc default route
• Quản lư tập tin trong Cisco IOS
• Phân biệt được sự khác nhau phương pháp định tuyến và giao thức định tuyến
• Passive interface
• Cấu h́nh OSPF (đơn vùng)
• Cấu h́nh EIGRP (trong cùng AS)
• Cấu h́nh interVLAN routing (Router on a stick)

IP SERVICE
• Nghiên cứu các loại, tính năng, và các ứng dụng của ACL
• Cấu h́nh ACL trong môi trường mạng
• Nghiên cứu các hoạt động cơ bản của NAT
• Cấu h́nh các yêu cầu mạng với NAT
• Cấu h́nh giao thức NTP trên thiết bị Cisco như một client.
• Nghiên cứu khái niệm độ sẵn sàng cao trong mạng(FHRP)
• Cấu h́nh Syslog
• Nghiên cứu SNMP v2 & v3

BẢO MẬT THIẾT BỊ MẠNG
• Cấu h́nh tính năng an ninh mạng cho thiết bị
• Cấu h́nh tính năng Port Security trên Switch Cisco
• Cấu h́nh ACL để lọc lưu lượng truy cập mạng
• Cấu h́nh ACL để hạn chế truy cập router qua telnet và SSH
• Cấu h́nh Tunnel, VPN để tạo kết nối an toàn qua mạng công cộng

XỬ LƯ SỰ CỐ
• Nghiên cứu các vấn đề phổ biến trong mạng
• Tận dụng dữ liệu NetFlow
• Khắc phục sự cố các vấn đề phổ biến với địa chỉ IP và cấu h́nh máy chủ.
• Xử lư và khắc phục sự cố trong VLAN
• Xử lư và khắc phục sự cố đường trunking trên Switch Cisco
• Xử lư và khắc phục sự cố hoạt động của Spanning Tree
• Xử lư và khắc phục sự cố các vấn đề định tuyến
• Xử lư và khắc phục sự cố các vấn đề OSPF
• Xử lư và khắc phục sự cố các vấn đề EIGRP
• Xử lư và khắc phục sự cố các vấn đề interVLAN routing
• Xử lư và khắc phục sự cố của ACL
• Xử lư và khắc phục sự cố các vấn đề triển khai mạng WAN
• Xử lư và khắc phục sự cố trên Layer 1
• Giám sát mạng qua NetFlow
• Khắc phục sự cố các vấn đề EtherChannel

CÔNG NGHỆ MẠNG WAN
• Nghiên cứu các công nghệ WAN khác nhau
• Cấu h́nh kết nối WAN cơ bản
• Cấu h́nh kết nối PPP giữa các bộ định tuyến Cisco
• Cấu h́nh Frame Relay trên router Cisco
• Triển khai và khắc phục sự cố PPPoE


tieuvu

Posts : 9
Join date : 2016-08-25