Học bổng Thạc sỹ Swinburne 2016: Du học Úc

Go down

Học bổng Thạc sỹ Swinburne 2016: Du học Úc

Post  anhhong388 on Fri Jun 03, 2016 5:01 pm

Học bổng Thạc sỹ Swinburne 2016: Du học Úc

Swinburne tiếp tục rộng tay dành những học bổng giá trị cho sinh viên quốc tế theo học khóa Thạc sỹ 2 năm của trường năm 2016.Học bổng Professional Master

Các sinh viên quốc tế theo học khóa thạc sỹ năm 2016 tạc Swinburne có cơ hội nhận được học bổng Swinburne International Professional Master Scholarship.
Chương tŕnh học bậc Thạc sỹ của trường được biên soạn để đảm bảo sinh viên nâng cao tay nghề sau khi tốt nghiệp.

• Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (chuyên nghiệp)

• Thạc sĩ Thương mại (Quản lư nguồn nhân lực) (Professional)

• Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế (chuyên nghiệp)

• Thạc sĩ Marketing (chuyên nghiệp)

• Thạc sĩ Kỹ thuật chuyên nghiệp

• Thạc sĩ Kinh doanh và đổi mới (chuyên nghiệp)

• Thạc sĩ đầu tư xă hội và từ thiện (Professional)

• Thạc sĩ Tài chính và Ngân hàng (chuyên nghiệp)

Các nhân tố quan trọng của khóa học này bao gồm:

– Dự án cuối ḱ tại một công ty địa phương hoặc đa quốc gia.

– Cơ hội tham gia dự án thực tiễn tại công ty.

– Hướng nghiệp cá nhân và đào tạo kỹ năng nghề nghiệp gắt gao.

– Các sự kiện triển lăm việc làm để có cơ hội mở rộng mối quan hệ lao động.

Điều kiện xin học bổng:

Giá trị:


25% học phí trải đều suốt khóa học.

Học bổng Thạc sỹ khóa 2 năm

Các sinh viên quốc tế theo học khóa thạc sỹ năm 2016 tạc Swinburne có cơ hội nhận được học bổng Swinburne International 2-year Master Scholarship.

Điều kiện xin học bổng:

Giá trị:


25% học phí trải đều suốt khóa học.

Cách đăng kư học bổng:

Sinh viên đăng kư khóa Thạc sỹ 2 năm tại Swinburne nếu đủ điều kiện sẽ tự động được trao học bổng, không cần đăng kư riêng.

* Học sinh không thể cùng nhận 2 học bổng

anhhong388

Posts : 16
Join date : 2016-05-12

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum