Trường nhật ngữ Hoa Lam Human Academy thông báo chiêu sinh

Go down

Trường nhật ngữ Hoa Lam Human Academy thông báo chiêu sinh

Post  kimhoangdn on Thu Jun 18, 2015 2:07 pm

Chi nhánh trường tiếng nhật đứng hàng đầu Nhật vừa thành lập tại Hồ Chí Minh
Trường Nhật Ngữ Human Academy với chương tŕnh dạy tiếng Nhật  được thiết kế  theo phương pháp mới dành riêng cho các học viên Việt Nam.  Học qua t́nh huống ngay trên lớp học, sinh động, thú vị và đặc biệt có thể ứng dụng ngay trong đời sống, học tập hay môi trường làm việc,
Đang chiêu sinh các khóa sau:
+ Khóa đào tạo tiếng nhật : (1) Sơ cấp , ( 2) khóa sơ trung cấp N3 , (3)Khóa nâng cao năng lực tiếng nhật N2,  N1, (4)Khóa giao tiếp đàm thọai sơ trung cấp
+ Tiếng nhật cho trẻ em
+  Khóa học du học : (3)  Tiếng nhật du học sinh, (4) Tiếng nhật tu nghiệp sinh
+  Khóa học chứng chỉ thương mại: (5)Tiếng nhật thư kư văn pḥng, (6) Dịch thuật văn thư
thương mại
(7) Tiếng nhật tại doanh nghiệp
“Learning and practice must go together”
Hỗ trợ t́m việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp    
Hăy liên lạc đến số  điện thoại 08-3932-6627 để đăng kư nhập học, đặt lịch tư vấn và tham gia học thử  miễn phí..
Địa chỉ: 44 Trương Định, Quận 3, TP. HCM
WEBSITE: jls.hoalamhuman.edu.vn or hajl.athuman.com

kimhoangdn

Posts : 2
Join date : 2015-06-18

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum