TÌNH HUỐNG 10: TRANSFER AND SEIZE OPERATION MASTER ROLES

Go down

TÌNH HUỐNG 10: TRANSFER AND SEIZE OPERATION MASTER ROLES

Post  chantroitinhoc on Fri Sep 05, 2014 2:10 pm

1. Tình huống:
Công ty XYZ hoạt động sau một thời gian thì DC trở nên già cỗi và có nhu cầu chuyển vai trò cho Additional DC để gánh trọng trách thay cho mình. Và thậm chí tệ hơn, trong thời gian dự tính chuyển các vai trò chính yếu của mình cho Additional DC thì DC đột ngột không còn hoạt động nữa. Như vậy, các vai trò quản lý ở trên DC không được Additional DC tiếp quản thay thế cho DC làm cho hệ thống hoạt động không tốt nữa. Các bạn là IT của công ty XYZ sẽ có giải pháp gì để giải quyết tình huống này đây?

2. Giải pháp:

Chúng ta chia ra hai trường hợp:
  • Trường hợp 1: DC và Additional DC cùng hoạt động, thì chúng ta chuyển vai trò từ DC sang Additional DC.

  • Trường hợp 2: DC bị lỗi và không còn hoạt động được nữa, thì chúng ta sẽ đoạt quyền cho máy Additional DC.

Máy DC nắm giữ 5 roles chính Flexible Single Master Operations (FSMO):
  • Schema master: nắm giữ các đối tượng cần thiết cho việc mở rộng domain trong mỗi forest.

  • Domain naming master: nắm giữ các đối tượng liên quan đến việc thêm vào hay xoá bỏ các domain hoặc phân hoạch ứng dụng cho một forest.

  • RID master: nắm giữ các đối tượng cần thiết trong quá trình định vị các phạm vi mà một DC mới hoặc đã tồn tại có thể tạo các tài khoản user, computer, hoặc security group.

  • PDC emulator: nắm giữ các đối tượng cần thiết cho DC để gửi cơ sở dữ liệu cập nhật cho các máy backup DC, ngoài ra nó còn cập nhật mật khẩu cho tài khoản user và computer.

  • Infrastructure master: nắm giữ các đối tượng cần thiết để cập nhật các thuộc tính SID và phân biệt các thuộc tính tên cho các đối tượng mà nó tham chiếu thông qua các domain.

3. Video tham khảo:

chantroitinhoc
chantroitinhoc
Admin

Posts : 149
Join date : 2008-01-16

View user profile http://chantroitinhoc.niceboard.net

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum