THIE LAP MAIL SERVER TREN LINUX

Go down

THIE LAP MAIL SERVER TREN LINUX

Post  chantroitinhoc on Wed Apr 09, 2008 11:05 am

Thiết lập mail server trên Linux
Hiện nay có rất nhiều bài viết về thiết lập mail server trên linux. Bài này ḿnh viết nhằm mục đích hướng dẫn cách thiết lập mail server trên linux một cách chi tiết cho những bạn mới làm quen với linux hoặc chưa biết ǵ về Linux cũng có thể thiết lập được. Tuy nhiên bạn phải cài đặt được FC8 trên máy . Bài này ḿnh sẽ thiết lập Postfix mail sử dụng Dovecot (pop3 service) trên Fedora Core 8 (FC8).

1/ Cài đặt postfix
- Tải từ internet: /Application/service/Terminal từ dấu nhắc của hệ thống bạn gơ lệnh sau
#yum install postfix
Trong đĩa cài đặt FC8 đă có sẵn postfix nằm trong thư mục Fedora bạn có thể double click trực tiếp để cài đặt cách đơn giản nhất
Hoặc /Application/ Add\Remove Program bạn có thể cài đặt bằng sử dụng giao diện tại đây cả cài đặt từ internet và trong đĩa FC8.
- Phần cài đặt coi như đă xong tiếp đến ta sẽ cấu h́nh Postfix mail.
Trước tiên ta cần chuyển mặc định cho postfix làm mail server. Khi bạn cài mặc định FC8 th́ Sendmail sẽ được cài là mail server. Chúng ta sẽ chuyển sang Postfix như sau. Từ dấu nhắc hệ thống bạn gơ lệnh:
#service sendmail stop
#alternatives --config mta
Bảng lựa chọn hiện ra bạn sẽ thấy ḍng sendmail.postfix nằm ở ḍng thứ 2. Bấm +2 để chuyển mặc định.

2/ Cấu h́nh Postfix mail
- /etc/postfix/main.cf là file cấu h́nh chính của postfix ta sẽ tiến hành chỉnh sửa như sau
Bạn có thể mở file trực tiếp bằng cách đi theo đường dẫn hoặc từ dấu nhắc ta gơ lệnh sau:
#vim /etc/postfix/main.cf
chỉnh sửa hoặc thêm vào các ḍng sau:
// tên máy chủ của bạn
myhostname = sieudang
// nếu máy chủ gửi nhận mail cho cả domain
mydomain = sieudang.com
// nhận mail đến interface nào?
inet_interfaces = all
// chỉ nhận mail đến domain của tôi
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, $mydomain
// địa chỉ mạng riêng
mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.1.0/24
// máy này không phải là OPEN RELAY SERVER!!!
relay_domains = $mydestination
- /etc/postfix/aliases
Trước hết, phải chỉ định người nhận mail cho account root. T́m trong file aliases ḍng bắt đầu bằng "root” và chuyển mail đến người nhận thích hợp (giả sử chuyển cho sdang)

// chuyển tất cả mail đến root cho sdang
root: sdang
Update thông tin của file aliases database, ta gơ lệnh
# /usr/bin/newaliases
Đến đây postfix coi như đă cài đặt thành công, khởi động postfix
# /etc/init.d/postfix start
Để postfix tự khởi động mỗi lần bật máy
# chkconfig --level 3 postfix on
- Kiểm tra postfix
#telnet localhost 25
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 sieudang.com ESMTP Postfix
Gơ quit để thoát. Như vậy là postfix đă cài đặt thành công.

3/ Cài đặt Dovecot
- Tương tự như bạn đă cài đặt postfix

4/ Cấu h́nh dovecot ( thiết lập dịch vụ pop )
Dovecot là dịch vụ nhận và phân phát mail tới các user. File cấu h́nh chính là /etc/dovecot.conf. Ta tiến hành thêm vào ḍng sau:
protocols = imap imaps pop3 pop3s
Để test dịch vụ POP ta telnet vào port 110 như sau:
#telnet sieudang.com 110
Trying 192.168.1.71…
Connected to sieudang.com
Escape character is ‘^]’.
+OK Dovecot ready
USER sdang
+OK
PASS 123456
+OK login sdang
STAT // kiểm tra mail
+OK 3 1548
QUIT
+OK Pop server at sieudang.com signing off.
Connection closed by foreign host
Như vậy là dịch vụ pop đă được cài đặt thành công. Để test mail ta sử dụng dịch vụ evolution có sẵn trong FC8. Trước tiên ta cần tạo user để có thể gửi nhận mail từ dấu nhắc ta gơ ḍng lệnh:
#useradd sdang
#passwd sdang
Tiếp theo phần việc test gửi nhận mail là của các bạn
Như vậy là chúng ta đă cấu h́nh xong một mail server đơn giản. Tuy nhiên để cấu h́nh một mail server như ư muốn th́ ko đơn giản chút nào. Các bạn có thể t́m hiểu thêm các tính năng mở rộng:
- Gửi mail từ ngoài internet: SMTP AUTH, POP BEFORE SMTP
- Ngăn chặn, lọc thư rác (spam)
- Quét virus kèm theo mail
- Mă hóa: giải pháp TLS (Transport Layer Security)

Chúc các bạn thành công!
chantroitinhoc
chantroitinhoc
Admin

Posts : 149
Join date : 2008-01-16

View user profile http://chantroitinhoc.niceboard.net

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum