phần mềm quản lư nguồn nhân lực: module hoạch định nhân lực

Go down

phần mềm quản lư nguồn nhân lực: module hoạch định nhân lực

Post  snvsoft on Thu Apr 04, 2013 3:33 pm

điều ǵ sẽ xảy ra khi không hoạch định nguồn nhân lực Câu trả lời minh chứng cho vấn đề này liên quan đến rất nhiều khía cạnh trong quản trị nguồn nhân lực: Bạn không tuyển dụng được đúng người; Bạn đào tạo không đúng mục tiêu; Bạn trả lương h́nh như chưa phù hợp; Bạn không chủ động nguồn lực; Bạn có cơ hội kinh doanh nhưng không có người thực hiện; Bạn có người nhưng không biết sẽ làm ǵ;...

SINNOVA-HRMS 4.0 cung cấp công cụ để hoạch định nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng trong 20 năm và xa hơn nữa. Với bản mô tả chi tiết công việc cho từng vị trí rơ ràng và chính xác giúp cho việc hoạch định về số lượng và quá tŕnh tuyển dụng đặt được hiệu quả. Xác định chính xác yêu cầu đào tạo và số lượng nhân sự cần thiết tương ứng với từng vị trí. Từ đó đưa ra các báo cáo thống kê giúp phân tích tổng thể giữa hoạch định chiến lược và việc thực thi kế hoạch về nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

Biểu đồ phát triển nguồn nhân lực


Thông tin chi tiết liên hệ :Công ty CP Giải pháp SinnovaSoft
TRỤ SỞ:
Tầng 10, Ṭa nhà San Nam, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 44 500 313
Fax : (84-4) 44 500 314
Email : info@sinnovasoft.com

Website : www.sinnovasoft.com

snvsoft

Posts : 43
Join date : 2012-09-20

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum