Tính năng mới SINNOVA

Go down

Tính năng mới SINNOVA

Post  snvsoft on Thu Mar 28, 2013 2:42 pm

Chúng tôi xin công bố một số cải tiến cho nền tảng SINNOVA. Những cải tiến bao gồm một loạt các tính năng mới.

SINNOVA-OFFICE

Sao chép dự án mẫu, công việc
Kiểm duyệt kế hoạch dự án và công việc
Bổ sung phân hệ quản lư văn pḥng phẩm
Bổ sung tính năng tự động lập kế hoạch và cảnh báo bảo hành, bảo tŕ, kiểm định trang thiết bị, tài sản

SINNOVA_CRM

Bổ sung quản lư khách hàng tiềm năng
Bổ sung tính năng chuyển tiềm năng thành đối tác
Tính năng mới cho news letter: Kiểm duyệt, sao chép, tích hợp Google Analytics Campaign, tích hợp nhúng ảnh kèm news letter, Kỹ thuật check log mở email qua pixel ảnh, nhúng khảo sát, cập nhật danh sách mới tự động,...
Báo cáo thống kê đối tác tổng hợp theo các tiêu chí: Khu vực, nguồn, phân loại, doanh thu, nguồn gốc

SINNOVA-HRMS

Cập nhật tăng mới, điều chỉnh bảo hiểm tự động qua quá tŕnh hồ sơ nhân sự, theo dơi chấm công
Bổ sung tính năng đóng mở hồ sơ kèm quyết định (nghỉ việc, nghỉ hưu, đi làm lại, nghỉ dài hạn) ngay trên form hồ sơ
Bổ sung tính năng thiết lập công thức phân bổ bảng lương với các cột chỉ tiêu theo số tiền hoặc tỉ lệ sang hạch toán chi phí phân hệ tài chính
Bổ sung tập hợp KPI từ nguồn đánh giá chất lượng công việc phần hệ quản lư điều hành sang phân hệ tiền lương

SINNOVA-ACS

Bổ sung tính năng sửa gộp mă tài khoản, đối tác, sản phẩm
Bổ sung tính năng sao chép dữ liệu giữa các tổ chức
Bổ sung tính năng nhận gửi báo cáo tài chính nhằm tạo báo cáo hợp nhất từ các đơn vị sử dụng phần mềm độc lập
Bổ sung dạng xem lịch thanh toán theo ngày, tuần, tháng (Schedule)

SINNOVA-ADMIN

Bổ sung tích hợp AD
Bổ sung đặt mật khẩu Pdf owner và Pdf user khi gửi báo cáo
Bổ sung phân quyền bật/tắt cảnh báo theo từng cảnh báo
Bổ sung phân quyền tách cấp độ xem và cấp độ gán cho người sử dụng
Bổ sung tách thứ tự tạo biểu tượng thanh công cụ và menu

BÁO CÁO

Bổ sung định dạng cho letter head
Bổ sung in báo cáo với số trang/tổng số (4/5)
Bổ sung thêm 10 tham số tùy chỉnh (nhập vào cho mỗi báo cáo)

snvsoft

Posts : 43
Join date : 2012-09-20

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum