Tính năng phần mềm quản lư Beaty Salon SINOVA-SALON

Go down

Tính năng phần mềm quản lư Beaty Salon SINOVA-SALON

Post  snvsoft on Mon Mar 11, 2013 11:29 am


MARKETING

Chính sách bán hàng
- Nhóm bảng giá
- Bảng giá
- Chính sách theo khách hàng, nhóm khách, thẻ VIP, thẻ tích điểm
- Chính sách theo bảng giá
- Chính sách theo mặt hàng
- Giảm giá
- Tặng hàng
- Đơn hàng

SMS, Email:
- Gửi thông điệp sau booking
- Gửi thông điệp xác nhận lịch hẹn
- Gửi thông điệp nhắc trước lịch hẹn
- Gửi thông điệp sau dịch vụ khách hàng
- Gửi thông điệp chúc mứng sinh nhật khách hàng
- Gửi thông điệp theo thời gian lặp
- Gửi thông điệp Manual (Người dùng tự xác định tập khách hàng cần gửi thông điệp)
Màn h́nh: Giải pháp màn h́nh lớn tại tiệm salon
- Gallery nhân viên
- Gallery dịch vụ
- Bảng giá

THU CHI

Phiếu thu
Phiếu chi
Số dư kế toán

BÁN HÀNG

Báo giá
Booking:
- Online booking: Web form tích hợp website công ty
- Telephone booking,walking
- T́m kiếm đa chiều: Giúp t́m nhanh lịch hẹn, khoảng thời gian rảnh của nhân viên
- Schedule lịch hẹn: Ngày, Tuần, Tháng, danh sách
Hóa đơn bán
Danh sách hóa đơn
Quản lư hàng đợi
Quản lư mă vạch

MUA HÀNG

Yêu cầu mua hàng
Đặt mua hàng
Hóa đơn mua hàng

KHO HÀNG

Nhập kho
Xuất kho
Chuyển kho
Bóc tách
Lắp ráp
Dư vật tư
Tính giá vốn: Tự động tính giá vốn đă khai báo (tính giá vốn cho từng VTHH theo 5 phương pháp: giá vốn b́nh quân, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, đích danh, giá cố định)

KẾ TOÁN (Tính hợp kế toán tự động và chế độ kiểm soát động)

Kiểm toán
Bút toán kết chuyển
Số dư tiền mặt
Sổ cái
Tổng hợp và chi tiết đối tượng
Tổng hợp và chi tiết đối tác
Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối tài khoản
Kết quả kinh doanh

BÁO CÁO

Báo cáo động
Thu chi
Công nợ
Bán hàng
Mua hàng
Nhập xuất
Kho hàng
Đối tác
Lơi nhuận
Phân tích bán hàng

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.sinnovasoft.com/vn/Sanpham/28-Phan-mem-Quan-ly-Beauty-Salon-SINNOVASALON.aspx

snvsoft

Posts : 43
Join date : 2012-09-20

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum