Quản lư kho hàng & giao vận trong ERP

Go down

Quản lư kho hàng & giao vận trong ERP

Post  snvsoft on Thu Mar 07, 2013 3:16 pm

1. Quản lư kho:

Quản lư không gian kho

Hệ thống kho
Hệ thống kệ chứa trực thuộc kho (gắn tọa độ X, Y, Z)

Nhập, xuất

Nhập thành phẩm
Nhập hàng trả
Nhập khác
Xuất cho sản xuất
Xuất trả hàng
Xuất khác
Chuyển kho
Bóc tách
Lắp giáp

Tự động định khoản nhập, xuất theo phương thức được định nghĩa
Xử lư t́nh trạng phiếu nhập, xuất kho: Khởi tạo, chờ duyệt, duyệt, hủy
Chuyển tiếp đến người liên quan khác
Sao chép, In hàng loạt

Dư vật tư

Tính giá vốn

Tính giá vốn cho từng VTHH theo 5 phương pháp: giá vốn b́nh quân, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, đích danh, giá cố định

Cảnh báo

Tồn kho tối thiểu
Tồn kho vượt mức
Hạn sử dụng

2. Quản lư giao vận :

Quản lư phương tiện

Quản lư bảng giá vận chuyển

Giao hàng

Xử lư t́nh trạng giao hàng: Khởi tạo, chờ duyệt, duyệt, hủy
Chuyển tiếp đến người liên quan khác
Lập kế hoạch giao hàng và theo dơi trạng thái
Sao chép, In hàng loạt

Nhận hàng

Xử lư t́nh trạng nhận hàng: Khởi tạo, chờ duyệt, duyệt, hủy
Chuyển tiếp đến người liên quan khác
Lập kế hoạch nhận hàng và theo dơi trạng thái
Sao chép, In hàng loạt

Thông tin chi tiết xem tại:http://www.sinnovasoft.com/vn/Sanpham/32-Giai-phap-tong-the-doanh-nghiep-SINNOVAERP/73-Quan-ly-kho-hang--giao-van.aspx

snvsoft

Posts : 43
Join date : 2012-09-20

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum