Quản lư cung ứng & mua hàng trong ERP

Go down

Quản lư cung ứng & mua hàng trong ERP

Post  snvsoft on Mon Mar 04, 2013 2:13 pm

Yêu cầu mua hàng

Xử lư t́nh trạng yêu cầu: Khởi tạo, chờ duyệt, duyệt, hủy
Chuyển tiếp đến người liên quan khác
Theo dơi trạng thái yêu cầu: Chưa gửi, đă gửi, đă lập đơn hàng
Tạo đơn đặt hàng từ yêu cầu mua hàng
Sao chép, In hàng loạt

Đặt mua hàng

Xử lư t́nh trạng đơn hàng: Khởi tạo, chờ duyệt, duyệt, hủy
Chuyển tiếp đến người liên quan khác
Theo dơi trạng thái đơn hàng
Tạo đơn hàng từ yêu cầu mua hàng
Tạo kế hoạch nhận hàng hàng, hóa đơn từ đơn đăt mua hàng
Quản lư điều khoản thanh toán và tiến độ thanh toán
Sao chép, In hàng loạt

Hóa đơn mua

Xử lư t́nh trạng hóa đơn: Khởi tạo, chờ duyệt, duyệt, hủy
Chuyển tiếp đến người liên quan khác
Theo dơi trạng thái hóa đơn
Tạo hóa đơn từ đơn đặt mua hàng
Tạo hóa đơn từ phiếu giao nhận
Tự động hạch toán kế toán theo phương thức được định nghĩa
Quản lư tiến độ thanh toán
Sao chép, In hàng loạt

Cảnh báo

Cảnh báo đơn hàng đến hạn
Cảnh báo công nợ phải trả quá hạn
Cảnh báo đến hẹn thanh toán công nợ phải trả

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.sinnovasoft.com/san-pham/giai-phap-tong-the-doanh-nghiep-sinnova-erp/quan-ly-cung-ung--mua-hang-24

snvsoft

Posts : 43
Join date : 2012-09-20

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum