SINNOVA-ERP: chức năng quản lư dự án công việc

Go down

SINNOVA-ERP: chức năng quản lư dự án công việc

Post  snvsoft on Sat Mar 02, 2013 4:32 pm

Dự án

- Tạo lập, lên kế hoạch cho các dự án, chiến dịch
- Cung cấp những thông tin thiết yếu về một dự án chiến dịch đă và sẽ thực hiện, cho phép đính kèm tài liệu liên quan theo mỗi dự án
- Tự động gửi mail thông báo khi dự án được cập nhật
- Quản lư, theo dơi các giai đoạn, công việc, điện thoại, cuộc hẹn, thông tin thành viên, người liên hệ,... thuộc dự án
- Gantt chart theo công việc, theo đối tác, theo giai đoạn.


Công việc


- Cấu trúc phân cấp: Dự án – Tiểu dự án – Công việc (cấu trúc đa cấp giúp phân nhỏ công việc tới các cấp) – Nhật kư công việc
- Khả năng đính kèm nhiều tài liệu theo mỗi công việc
- Gantt chart theo dự án, đối tác và người sử dụng
- Tích hợp bản đồ tư duy (mind map)
- Thiết lập chế độ cảnh báo, nhắc nhở, gửi thông báo qua email, sms
- Tạo và lập kế hoạch cho công việc cũng như chia sẻ công việc hay giao việc dễ dàng
- Cho phép người liên quan ghi chú riêng với trên mỗi công việc
- Tuân chuẩn giao diện (tương tự outlook) đơn giản ngay cả cho người sử dụng mới


Nhật kư

- Bố trí, sắp lịch cho cá nhân, nhóm hoặc đơn vị cũng như chia sẻ nhật kư đơn giản
- Khả năng đính kèm nhiều file tài liệu cho mỗi nhật kư
- Cho phép người liên quan ghi chú riêng với trên mỗi nhật kư
- Thiết lập chế độ lặp theo ngày, tuần, tháng, năm
- Thiết lập chế độ nhắc nhở cho công việc quan trọng
- Tuân chuẩn giao diện (tương tự outlook) đơn giản ngay cả cho người sử dụng mới


Điện thoại

- Quản lư, sắp xếp các cuộc gọi tới đối tác, khách hàng
- Phân nhóm các cuộc gọi theo từng dự án
- Tích hợp với Callcenter để ghi lại nhật kư các cuộc gọi
- Tự động gửi email thông báo tới những người liên quan đến cuộc gọi.


Email


- Thiết lập các tài khoản email. Tương tự các tŕnh duyệt mail khác
- Quản lư bộ lọc, tag email
- Nhận, gửi email. Cho phép gắn email vào trong đối tác, công việc, dự án.


Thông tin chi tiết xem tại: http://www.sinnovasoft.com/san-pham/giai-phap-tong-the-doanh-nghiep-sinnova-erp/quan-ly-du-an-cong-viec-21


snvsoft

Posts : 43
Join date : 2012-09-20

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum