giải pháp tổng thể trong doanh nghiệp SINNOVA - ERP

Go down

giải pháp tổng thể trong doanh nghiệp SINNOVA - ERP

Post  snvsoft on Tue Jan 15, 2013 3:44 pm

Giải pháp tổng thể doanh nghiệp SINNOVA-ERP (Enterprise Resource Planning) dựa trên nền tảng các phần mềm lơi SINNOVA và được kết hợp với nhau nhằm tự động hóa, kiểm soát và giảm bớt các công đoạn đang bị lặp đi lặp lại tại các doanh nghiệp.
Mục tiêu ứng dụng của SINNOVA - ERP
Chạy song song 2 ứng dụng Desktop (đảm bảo nhanh với người làm nghiệp vụ) và webbase (tiện dụng với người quản lư). Cho 3 lựa chọn dùng bản webbase, bản desktop hoặc sử dụng song song 2 phiên bản
Đa ngôn ngữ giao diện và nội dung (các nội dung quan trọng), Đa tiền tệ, Đa địa phương, Đa tổ chức
Bảo mật theo nhiều lớp: SSL, IP block, phân quyền chức năng, phân quyền thao tác, mức hồ sơ, trạng thái chứng từ,...
Phân tích, t́m kiếm thông tin đa chiều. Dữ liệu dư thừa được loại bỏ
Tính chuyên dụng cao nhờ việc tách các giải pháp kinh doanh (BUSINESS) chuyên dụng
Module hóa và tuân chuẩn giao diện, cấu trúc cho phép giao tiếp các ứng dụng, đơn giản trong việc nâng cấp ứng dụng
Cho phép cài đặt và định nghĩa hệ thống từ đó tự động hóa các khâu có thể
Cho phép cài đặt và định nghĩa cá nhân hóa giúp ứng dụng nhanh và thân thiện với người sử dụng
Quản lư theo luồng công việc gắn với cơ chế kiểm soát
Báo cáo phân tích phong phú, chế độ cảnh báo đa dạng
Công nghệ
Hệ cơ sở dữ liệu (lựa chọn): MsSQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Vista DB, Firebird
Ngôn ngữ lập tŕnh: C#
Công cụ báo cáo: Sử dụng chuẩn RDL
Web server (bản webbase):
- Internet Information Service (IIS) 6.0 hoặc cao hơn
- ASP.NET 2.0

Tŕnh duyệt (bản webbase)
- Microsoft Internet Explorer 7 hoặc phiên bản mới hơn
- Mozilla Firefox 6.0 hoặc phiên bản mới hơn
- Google Chrome 10.0 hoặc phiên bản mới hơn
- Safari 3.0 hoặc phiên bản mới hơn.
Sơ đồ kiến trúc ERP

Các phân hệ chính
- Quản lư điều hành (Office)
- Quản lư thông tin đối tác (Partner)
- Quản lư sản phẩm (Product)
- Quản lư tài chính kế toán (FRM)
- Quản lư nhân sự tiền lương (HRMS)
- Quản lư cung ứng mua hàng (CRM)
- Quản lư phân phối bán hàng (Business)
- Quản lư quan hệ khách hàng (CRM)
- Quản lư tài sản & trang thiết bị (ERM)
- Quản lư kho hàng & giao vận ( Inventory)
- Quản lư sản xuất và giá thành (MRP)
- Quản lư nội dung (CMS)
Tham khảo tại : http://sinnovaoft.com

snvsoft

Posts : 43
Join date : 2012-09-20

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum