Ti Luyện Tiếng Nhật Sơ Cấp Hiệu Quả

Go down

Ti Luyện Tiếng Nhật Sơ Cấp Hiệu Quả

Post  vnguyen88 on Mon Jul 26, 2010 2:22 pm

TI LIỆU HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP:
Đy l những ti liệu học Tiếng Nhật sơ cấp tớ sưu tầm v học trong thời gian qua.Thấy hiệu quả nn giờ up ln share với mọi người.
I. MINNA NO NIHONGO ( 1 -50)
1.Book: http://www.ziddu.com/download/10810185/book.pdf.html
2. Audio:
( 1 25 ) : http://www.ziddu.com/download/10813630/1-6.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10813631/7-12.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10813632/13-18.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10813634/19-25.rar.html
( 26 50): http://www.ziddu.com/download/10816194/26-34.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10816195/35-42.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10816198/43-50.rar.html
3. Từ Vựng Ngữ Php:
( 1- 25 ) : http://www.ziddu.com/download/10813633/TUVUNG-NGUPHAP.rar.html
( 26 50): http://www.ziddu.com/download/10816196/TUVUNG-NGUPHAP.rar.html
4.Key bi Tập:
( 1-25): http://www.ziddu.com/download/10813629/BAIGIAI.rar.html
( 26-50 ): http://www.ziddu.com/download/10816197/BAIGIAI.rar.html
II. Ti Liệu bổ trợ rất hiệu quả học Tiếng Nhật Sơ Cấp:
- Luyện Nghe Tiếng Nhật hiệu quả với Yasashi Nihongo: Audio + bi đọc:
http://www.ziddu.com/download/10812552/1-10.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10812554/11-20.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10812550/21-30.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10812553/31-40.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10812551/41-50.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10819699/51-60.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10819701/61-70.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10821016/71-80.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10821014/81-90.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10821015/91-100.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10820053/101-110.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10821167/111-126.rar.html
- Luyện đọc Hiragana bằng những cu chuyện tranh Nhật Bản L Th:
http://www.ziddu.com/download/10809971/TruyenTranhNhatBan.rar.html
- Tnh Từ Trong Tiếng Nhật so8 cấp v căn bản:
http://www.ziddu.com/download/10809969/cac_tinh_tu_trong_tieng_nhat.pdf.html
- Bảng chia động từ Tiếng Nhật:
http://www.ziddu.com/download/10809974/Bangchiadongtutiengnhat.doc.html
- Từ Điển Tịếng Nhật bằng hnh ảnh theo Cc Chủ Đề ( Song Ngữ Anh Nhật)
http://www.ziddu.com/download/10809968/JapanesePictureDictionary.pdf.html
- Học KanJi:
http://www.ziddu.com/download/10809972/basic_kanji_book.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/10809970/KanjibyTopics.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/10809967/BangHantusocap-DongDu.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/10809973/.html
- Tiếng Nhật Sơ Cấp:
http://www.ziddu.com/download/10810184/Tiengnhat.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/10810186/Tiengnhatsocap.pdf.html
- Học Tiếng Nhật Theo Tiếng Anh:
http://www.ziddu.com/download/10821169/HocTiengNhatTheoTiengAnhPart1.rar.html
http://www.ziddu.com/download/10821168/HoctiengNhatTheoTi_ngAnhPart2.rar.html
- Đề Thi 4 Kyu 2001 2005:
http://www.ziddu.com/download/10810183/Dethi4kyu2001-2005.pdf.html
- 6.Phần mềm đọc file đui Djew
http://www.ziddu.com/download/10815069/PhanmemdocfileduoiDjew.rar.htmlvnguyen88

Posts : 5
Join date : 2010-07-26

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum