Chiến Lược Luyện Nghe Hiệu Quả : BASIC - DEVELOPING - EXPANDING

Go down

Chiến Lược Luyện Nghe Hiệu Quả : BASIC - DEVELOPING - EXPANDING

Post  vnguyen88 on Mon Jul 26, 2010 2:21 pm

Ti liệu Chiến lược nghe hiệu quả: Gồm c 3 cấp độ : Basic Developing v Expanding.Mỗi cấp độ bao gồm 24 bi với nhiều chủ đề nghe + ebook lm bi tập + Tnh huống giao tiếp sinh động thực tế v giọng pht m giọng Mỹ chuẩn.Đy l 1 trong 2 ti liệu chnh tớ đ luyện nghe thời gian qua,giờ thấy hiệu quả lắm up ln chia sẽ với cc bạn. 1 bi / ngy v sau gần 4 thng kỹ năng nghe kỹ năng nghe sẽ tiến bộ.
LEVEL BASIC: 24 bi + ebook ( part 8 ) .Chia ra lm 8 phần
Part 1: http://www.ziddu.com/download/10801519/BASICPART1.rar.html
Part 2: http://www.ziddu.com/download/10801523/BASICPART2.rar.html
Part 3: http://www.ziddu.com/download/10801522/BASICPART3.rar.html
Part 4: http://www.ziddu.com/download/10801524/BASICPART4.rar.html
Part 5: http://www.ziddu.com/download/10801520/BASICPART5.rar.html
Part 6: http://www.ziddu.com/download/10801521/BASICPART6.rar.html
Part 7: http://www.ziddu.com/download/10801525/BASICPART7.rar.html
Part 8: http://www.ziddu.com/download/10801526/BASICPART8.rar.html
LEVEL DEVELOPING : Gồm 24 bi + ebook ( part 8 ). Chia ra lm 8 phần
Part 1: http://www.ziddu.com/download/10802271/DEVPART1.rar.html
Part 2: http://www.ziddu.com/download/10802266/DEVPART2.rar.html
Part 3: http://www.ziddu.com/download/10802272/DEVPART3.rar.html
Part 4: http://www.ziddu.com/download/10802268/DEVPART4.rar.html
Part 5: http://www.ziddu.com/download/10802267/DEVPART5.rar.html
Part 6: http://www.ziddu.com/download/10802269/DEVPART6.rar.html
Part 7: http://www.ziddu.com/download/10802270/DEVPART7.rar.html
Part 8: http://www.ziddu.com/download/10802273/DEVPART8.rar.html
LEVEL EXPANDING: Gồm 24 bi + ebook( part 8 ). Chia ra lm 8 phần
Part 1: http://www.ziddu.com/download/10802126/EXPPART1.rar.html
Part 2: http://www.ziddu.com/download/10802127/EXPPART2.rar.html
Part 3: http://www.ziddu.com/download/10802121/EXPPART3.rar.html
Part 4: http://www.ziddu.com/download/10802123/EXPPART4.rar.html
Part 5: http://www.ziddu.com/download/10802125/EXPPART5.rar.html
Part 6: http://www.ziddu.com/download/10802124/EXPPART6.rar.html
Part 7: http://www.ziddu.com/download/10802120/EXPPART7.rar.html
Part 8: http://www.ziddu.com/download/10802122/EXPPART8.rar.html
NHỮNG TI LIỆU BỔ TRỢ HỊU QUẢ:
1.Kinh Nghiệm học Tiếng Anh Hiệu Qủa:
http://www.ziddu.com/download/10815073/KinhnghiemhocTiengAnh.rar.html
Video Phỏng Vấn Chia sẽ Thầy Nguyễn Quốc Hng Chương Trnh Người Đương Thời:
http://www.ziddu.com/download/10815070/KinhnghiemhoctiengAnh-ThyNguyenQuocHung.flv.html


vnguyen88

Posts : 5
Join date : 2010-07-26

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum