HOME FOLDER, ROAMING PROFILE & DISK QUOTA

Go down

HOME FOLDER, ROAMING PROFILE & DISK QUOTA

Post  chantroitinhoc on Mon Jun 22, 2009 10:17 am

Trong bài này chúng ta cần có một máy DC và một máy Client đă join vào domain

Như các bài trước chúng ta đă biết cách tạo các user và join chúng vào domain khi đó mỗi user bây giờ gọi là domain user chứ không c̣n là local user nữa v́ vậy chúng ta có thể ngồi vào bất cứ máy client nào mà vẫn làm việc với Account Domain User một cách thoải mái.

Những vấn đề đặt ra ở đây là cho dù user đó ngồi vào máy nào logon vẫn có kết quả giống nhau một cách tiện dụng tốt nhất, vấn đề ta đề cập ở đây là những tài liệu mà User đó đang làm lưu trữ trên máy Client01 th́ khi logon vào máy Client02 chả thấy đâu những thay đổi màn h́nh desktop, tinh chỉnh start menu cũng không được lưu lại. Bởi v́ khi đăng nhập vào bất cứ máy Client nào Domain User sẽ chính là local Administrator của máy đó nên các Profile của User này sẽ chỉ lưu trên máy Client mà thôi.

Để giải quyết vấn đề nêu trên chúng ta cần thực hiện cấu hình Home Folder, Roaming Profile và sử dụng tính năng Disk Quota để giới hạn dung lượng Shared Folder cho các Domain Users
Phim Demo các bạn tải tại đây: Home Folder, Roaming Profile & Disk Quota
avatar
chantroitinhoc
Admin

Posts : 149
Join date : 2008-01-16

View user profile http://chantroitinhoc.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum